aktualizováno: 16.01.2023 17:20:00 

Vítejte na stránkách T. J. Sokol v  Táboře

T. J. Sokol v Táboře

Tělocvičná jednota Sokol v Táboře nabízí zájemcům možnost zapojení se do čtyř sportovních oddílů -
judo, moderní gymnastika, stolní tenis a šachy.

Kromě výše uvedených oddílů přijímáme zájemce také do oddílu všestrannosti.
Otevírá se
cvičení pro rodiče a děti, cvičení pro předškoláky, sportovní přípravka, sálová kopaná,
cvičení pro ženy a cvičení pro seniory.

Mimo svoji hlavní činnost vyvíjí organizace značnou iniciativu, která vede k zajištění finančních prostředků.
Výše uvedená sportoviště jsou pronajímána školám, dalším sportovním oddílům a jiným zájemcům o sport.
V objektu Sokolovny pak sídlí několik podnikatelských subjektů.

Trocha historie

Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem založili v roce 1862 Sokol pražský. Položili tak základní kámen sokolského hnutí, jehož hlavním posláním bylo nejen zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, ale rovněž je vychovávat k čestnému jednání v životě, k vlastenectví a k rasové a náboženské snášenlivosti. Postupně vznikaly podle jejich vzoru sokolské jednoty v dalších místech českých zemí. V Táboře se tak stalo v roce 1883.

Místní činovníci se v té době vydali cestou sportovní i kulturní. Vedle sportovních gymnastů zde působil i soubor loutkového divadla. Proslulými šibřinkami žilo celé město. Vyvrcholením činnosti pak byla smělá myšlenka vybudování vlastní sokolovny. Přes nemalé potíže, zejména finanční, se záměr podařilo realizovat. 30. září 1905 byl objekt slavnostně otevřen pro veřejnost.

V následujících předválečných letech a letech mezi oběma světovými válkami stojí za zmínku zejména pravidelné všesokolské slety, kterých se táborští sokolové zúčastňovali v hojném počtu a které bývaly ve své době významnou celospolečenskou událostí. Mnozí položili své životy v 1., a zejména 2. světové válce, kdy byl Sokol zakázán.

V roce 1947 byla vybudována turistická chata v Bečicích. Od téhož roku užívali občané Sokolskou plovárnu na břehu Jordánu. Po krátkém poválečném působení došlo v roce 1952 k definitivnímu umlčení odkazu jeho zakladatelů komunistickou diktaturou.